kth_logo.gif

Article

Alternativmedicinens energi - och vetenskapens

Authors: Essén, H., Isaksson, H.
Document Type: Article
Pubstate: Published
Journal: Folkvett (organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning)
Volume: no 4   7-15
Year: 1998

Abstract

On energy as the concept is used in alternative medicin contra its use in science. In Swedish.