kth_logo.gif

Artikel

A new explicit algebraic Reynolds stress turbulence model for 3D flow.

Författare: Wallin, S.W., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. of the 11:th Symposium on Turbulent Shear Flows, Grenoble.
Volym:    13-13 - 13-17
År: 1997

Abstract