kth_logo.gif

Artikel

Methods for predicting air-change efficiency.

Författare: Li, Y., Fuchs, L.F., Holmberg, S.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Conference on air distribution in rooms (ROOMVENT`92), ISBN 87-982652-6-1.
Volym:    255-271
År: 1992

Abstract