kth_logo.gif

Artikel

Unsteady aerodynamic effects in small-amplitude pitch oscillations of an airfoil

Författare: Singh Negi, P.S.N., Vinuesa, R., Hanifi, A., Schlatter, P., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: International Journal of Heat and Fluid Flow
Volym: 71   378-391
År: 2018

Abstract