kth_logo.gif

Artikel

Optimal wavepackets in streamwise corner flow.

Författare: Schmidt, O. T., Hosseini, M.H., Rist, U., Hanifi, A., Henningson, D. S.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Fluid Mechanics
Volym: 766  
År: 2015

Abstract