kth_logo.gif

Artikel

Prediction of wall-bounded turbulence from wall quantities using convolutional neural networks

Författare: Guastoni, L., Encinar, M., Schlatter, P., Azizpour, H., Vinuesa, R.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Physics: Conference Series
Volym: 1522   012022
År: 2019

Abstract