kth_logo.gif

Artikel

Quantification of amplitude modulation in wall-bounded turbulence

Författare: Dogan, E.D., Örlü, R., Gatti, D., Vinuesa, R., Schlatter, P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Fluid Dynamics Research
Volym:   
År: 2018

Abstract