kth_logo.gif

Artikel

Numerical Investigation of Blockage Effects on Heavy Trucks in Full Scale Test Conditions

Författare: Söderblom, D., Elofsson, P., Hyvärinen, A.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: SAE Technical Paper
Volym:    2016-01-1607
År: 2016

Abstract