kth_logo.gif

Artikel

Passive scalars in stratified turbulence

Författare: Brethouwer, G.B., Lindborg, E.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Geophys. Res. Lett.
Volym: 35   L06809
År: 2008

Abstract