kth_logo.gif

Artikel

Stability of a jet in crossflow

Författare: Ilak, M.I., Schlatter, P., Bagheri, S., Chevalier, M.C., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 23   091113
År: 2011

Abstract

Gallery of Fluid Motion 2010