kth_logo.gif

Artikel

Optimal disturbances growth in watertable flow.

Författare: Olsson, P.J., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Stud. Appl. Math.
Volym: 94   183-210
År: 1995

Abstract