kth_logo.gif

Artikel

Wave growth and spreading of a turbulent spot in plane Poiseuille flow.

Författare: Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids A.
Volym: 1   1876
År: 1989

Abstract