kth_logo.gif

Artikel

Light emission during shock wave focusing in air and argon

Författare: Eliasson, V., Tillmark, N.T., Szeri, A. J., Apazidis, N.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physics of fluids A
Volym: 19   106106
År: 2007

Abstract