kth_logo.gif

Artikel

Back-flow events under the effect of secondary flow of Prandtl's first kind

Författare: Chin, C., Vinuesa, R., Örlü, R., Cardesa, J. I., Noorani , A. N., Chong, M., Schlatter, P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physical Review Fluids
Volym: 5   074606
År: 2020

Abstract