kth_logo.gif

Artikel

Numerical simulation of transition and turbulence in wall-bounded shear flow

Författare: Schlatter, P., Stolz, S., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: High Performance Computing on Vector Systems
Volym:    pp. 77-86
År: 2006

Abstract