kth_logo.gif

Artikel

LES of transitional flows using approximate deconvolution

Författare: Schlatter, P., Stolz, S., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Turbulence and Shear Flow Phenomena - 3
Volym:    pp. 923-928
År: 2003

Abstract