kth_logo.gif

Artikel

Turbulence Modelling as a Multi-level Approach.

Författare: Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. 4:th European multi-grid conference.
Volym:    35-42
År: 1993

Abstract