kth_logo.gif

Artikel

A new explicit algebraic Reynolds stress model.

Författare: Johansson, A.V.J., Wallin, S.W.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. The sixth european turbulence conference, Lausanne.
Volym:    31-34
År: 1996

Abstract