kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulation non-isothermal wall-jets

Författare: Ahlman, D.A., Brethouwer, G.B., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 5th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena
Volym:   
År: 2007

Abstract