kth_logo.gif

Artikel

Feedback control of boundary layer bypass transition: experimental and numerical progress

Författare: Lundell, F., Monokrousos, A M, Brandt, L.B.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting, Orlando, FL
Volym:   
År: 2009

Abstract