kth_logo.gif

Artikel

Numerical model for turbulent diffusion flames with applications.

Författare: Bai, X.S., Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Computational fluid dynamics `92.
Volym:    169-176
År: 1992

Abstract