kth_logo.gif

Artikel

Finite inflation analysis of a hyperelastic toroidal membrane of initially circular cross-section

Författare: Tamadapu, G.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: International Journal of Non-Linear Mechanics
Volym: 49   31-39
År: 2013

Abstract