kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulations of rotating turbulent channel flow

Författare: Grundestam, O.G., Wallin, S.W., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym:   
År: 2007

Abstract