kth_logo.gif

Artikel

On transverse stability of synchronized chaotic attractors.

Författare: Kapitaniak, T., Thylwe, K.-E.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Chaos solitions and fractals
Volym: 7   1569-1581
År: 1996

Abstract