kth_logo.gif

Artikel

Simulations of heat transfer in a boundary layer subject to free-stream turbulence

Författare: Li, Q., Schlatter, P., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Turbulence
Volym: 45  
År: 2010

Abstract