kth_logo.gif

Artikel

Qualitative analysis of wind-turbine wakes over hilly terrain

Författare: Hyvärinen, A., Segalini, A. S.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Physics: Conference Series
Volym: 854   (1) 012023
År: 2017

Abstract