kth_logo.gif

Artikel

Particle Diffusion in Stably Stratified Flows

Författare: Brethouwer, G.B., Lindborg, E.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Proc. iTi Conference on Turbulence IV, Bertinoro, Italy, 2010
Volym:   
År: 2010

Abstract