kth_logo.gif

Artikel

Velocity statistics and flow structures observed in bypass transition using stereo PTV

Författare: Inasawa, A, Lundell, F., Matsubara, M., Kohama, Y. P., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Exp. in Fluids
Volym: 34   242-252
År: 2003

Abstract