kth_logo.gif

Artikel

Excitation of cross-flow vortices by surface roughness on a swept wing

Författare: Schrader, L.-U., Tempelmann, D., Brandt, L.B., Hanifi, A., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proceedings CASI AERO 2011, Montreal, Canada
Volym:   
År: 2011

Abstract