kth_logo.gif

Artikel

Linear compensator control of a pointsource induced perturbation in a Falkner-Skan-Cooke boundary layer

Författare: Högberg, M., Chevalier, M.C., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 15   2449-2452
År: 2003

Abstract