kth_logo.gif

Artikel

Solution surfaces and generalised paths in non-linear structural mechanics

Författare: Eriksson,  , Pacoste, C
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Int. J. Struct. Stab. Dyn.
Volym: 1   1-30
År: 2001

Abstract