kth_logo.gif

Artikel

Boundary layer transition at high levels of free stream turbulence

Författare: Matsubara, M., Alfredsson, P.H., Westin, K.J.A.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: International Gas Turbine & Aeroengine Congress & Exhibition, Stockholm, June 2-5, 1998. Paper no 98-GT-248 ASME
Volym:   
År: 1998

Abstract