kth_logo.gif

Artikel

Non-periodic motion caused by grazing incidence in an impact oscillator

Författare: Nordmark, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Sound & Vibration
Volym: 145   279-297
År: 1991

Abstract