kth_logo.gif

Artikel

Explicit algebraic modeling of passive scalar flux.

Författare: Wallin, S.W., Wikström, P.M, Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: FFA-TN 1997-52
Volym:   
År: 1997

Abstract