kth_logo.gif

Artikel

Wave growth associated with turbulent spots in plane Poiseuille flow.

Författare: Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Rapport
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: FFA-TN-1988-08
Volym:   
År: 1988

Abstract