kth_logo.gif

Artikel

Scaling of mixed structure function in turbulent boundary layers.

Författare: Jacob, B. , Casciola, C. M., Talamelli, A., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physics of Fluids
Volym: 20   045101
År: 2008

Abstract