kth_logo.gif

Artikel

Sensitivity study of hydrodynamic stability operaors.

Författare: Schmid, P.J., Henningson, D.S.H., Khorrami, M.R., Malik, M.R.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: ICASE REPORT 92-33
Volym:   
År: 1992

Abstract