kth_logo.gif

Artikel

The attenuation of sound by turbulence in internal flows.

Författare: Weng, C., Hanifi, A., Boij, S.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Acoustical Society of America - JASA.
Volym: 133  
År: 2013

Abstract