kth_logo.gif

Artikel

Impact of corner geometry on the secondary flow in turbulent ducts

Författare: Vidal, A V, Vinuesa, R., Schlatter, P., Nagib, H.M.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 10th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena (TSFP-10)
Volym:   
År: 2017

Abstract