kth_logo.gif

Artikel

Vetenskapen och evighetsmaskinerna (Science and perpetual motion machines; in swedish).

Författare: Essén, H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Folkvett (organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning)
Volym: no 2   4-13
År: 1994

Abstract

Science and perpetual motion machines. How scientific knowledge rules out the existence of perpetual motion machines. In Swedish.