kth_logo.gif

Artikel

On two-phase flow in a vertical parallel-plate channel of infinite length

Författare: Apazidis, N.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Tech. Phys
Volym: 26   259-273
År: 1985

Abstract