kth_logo.gif

Artikel

Disturbance growth in boundary layers subjected to free stream turbulence

Författare: Matsubara, M., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 430   149-168
År: 2001

Abstract