kth_logo.gif

Artikel

Feedback Control for Laminarization of flow over Wings

Författare: Dadfar, R.D., Hanifi, A., Henningson, D. S.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Flow, Turbulence and Combustion
Volym: 94  
År: 2015

Abstract