kth_logo.gif

Artikel

Control of turbulent separation by periodic excitation

Författare: Herbst, A. H., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Progress in Turbulence
Volym:    181-184
År: 2004

Abstract