kth_logo.gif

Artikel

Disintegration mechanisms of intermittent liquid jets

Författare: Nygård, A.N., Altimira, M.A., Prahl Wittberg, L., Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: SAE International Journal of Fuels and Lubricants
Volym: 9   91-99
År: 2016

Abstract