kth_logo.gif

Artikel

Engineering computational technology

Författare: Eriksson,  , Marti, K, Müller-Hannemann, M, Topping, B.H.V., Mota-Soares, CA
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Adv. in Eng. Software
Volym: 38   723-725
År: 2007

Abstract