kth_logo.gif

Artikel

Stability characteristics of 3d boundary layer on a yawed cone In Laminar-Turbulent Transition.

Författare: Hanifi, A., Dahlkild, A. A.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. IUTAM Symp. Laminar-Turbulent Transition
Volym:    381-388
År: 1995

Abstract