kth_logo.gif

Artikel

Revisiting hot-wire anemometry close to solid walls

Författare: Ikeya, , Örlü, R., Fukagata, K., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 11th Int. ERCOFTAC Symp. on Engineering Turbulence Modeling and Measurements (ETMM11), Palermo, September 21-23
Volym:   
År: 2016

Abstract