kth_logo.gif

Artikel

DNS of three-dimensional turbulent boundary layers

Författare: Schlatter, P., Brandt, L.B.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Inskickad
Tidskrift: Direct and Large-Eddy Simulation VII
Volym:   
År: 2008

Abstract