kth_logo.gif

Artikel

12 articles on mechanics and fluid mechanics written for the swedish National Encyclopedia.

Författare: Bark, F.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: The Swedish National Encyclopedia.
Volym:   
År: 1993

Abstract